Urodził się w 1987 roku w Kielcach. Ukończył Krakowską Akademię sztuk Pięknych w 2011 roku. W 2015 Obronił pracę doktorską na macierzystej uczelni. Pracuje jako asystent w pracowni I roku na Wydziale Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz książką artystyczną.

Prace