2019 Wystawa nowych członków ZPAP OK, Galeria Pryzmat, Kraków
Wystawa zbiorowa „Mały Format”, Wystawa Małych Form Malarskich (2019, 2020)
2017 Międzynarodowy plener malarski w Ocna Şugatag w Rumuni
2015 Wystawa zbiorowa pt. „Pracownia drzeworytu” w Zespole Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanym
2013 Międzyuczelniany plener artystyczny „Przestrzeń wielowymiarowa” w Domu Plenerowym ASP w Zakopanym
Wystawa zbiorowa pt. „Futuryzm” w Rzeszowie
2011 Wystawa indywidualna w Cafe Philo

Prace